Nama : CHE YAMAR BIN CHE MAT

Opsyen : MATEMATIK

Jawatan : GURU KANAN BIDANG VOKASIONAL DAN TEKNIK

Nama sek terdahulu : SMA AL-ULUM AL-SYAR'IYYAH, BAGAN DATUK, PERAK.

Pengalaman mengajar : 14 TAHUN